زرین رویا حامی بنیاد ایفا

زرین رویا حامی بنیاد ایفا

بنیاد حمایت از توسعه پایدار مناطق محروم ایفا، بنیادی غیر‌انتفاعی‌ست که با هدف توانمندسازی و کارآفرینی در مناطق محروم تاسیس شده است‫.‬ هدف ایفا افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی‌ست که این امر را از طریق آموزش، مشاوره، اشتغال‌زایی و اجرای طرح‌های زیرساختی دنبال می‌کند. گروه زرین نیز به عنوان یکی از حامیان مالی اصلی این بنیاد، به پیشبرد پروژه‌ها و طرح‌ها یاری می‌رساند‫.‬ امید داریم که با ریشه‌کن شدن فقر و آبادشدن روستاها، سرمایه‌های ارزشمند ایران‌مان حفظ شوند و ساکنان آن با عزت زندگی کنند تا توانایی‌های‌شان شکوفا شود. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬